Militær luftfartshistorie

Militær luftfartshistorie

Luftvernartilleriet

Utviklingen av luftkrigen reiste behovet for et forsvarsmiddel mot luftfartøyene. De første improviserte luftvernkanonene, også kalt antiballongkanoner, ble anskaffet under 1. verdenskrig. De besto av vanlige feltkanoner som ble satt i spesialkonstruerte trelavetter som gjorde det mulig å elevere og svinge kanonene horisonten rundt. Dette var stasjonære kanoner som ble utplassert på kystbefestningene ved de større byene.

Kontroll og varsling

I 1932 begynte utbyggingen av et landsdekkende luftvarslingsnett. Det viste seg lite effektivt da krigen kom til Norge. Etter engelsk mønster tok utbyggingen av Luftvakten
til i 1945. Den var basert på visuelle observasjoner.

Catalina FP535

5. November 1942 ble Catalina FP535  "X" fra 330 skvadron sendt ut for å lete etter overlevende fra det amerikanske skipet S/S "William Clark". Transportskipet på 7176 brutto tonn, var blitt torpedert og senket av den tyske ubåten U-354 4 november i posisjon 7102 N - 1305 W.

Luftvakthytte

Luftvakten var basert på visuelle observasjoner. Mellom fire og fem hundre poster var spredd over hele landet. Postene rapporterte sine observasjoner til samlestasjoner. Luftvaktpostene ble bemannet med personell fra Heimevernet. Ved samlestasjonene ble arbeidet utført av lotter og luftforsvarspersonell. Luftvakten ble opprettet i 1946 og ble avviklet i perioden 1972 - 77.

Luftskipet L 20

MG M/1913 mitralsjøse fra det tyske luftskipet L 20 som havarerte på Jæren 3. mai 1916. Man prøvde å redde skipet, men det ble bestemt at det skulle sprenges.

Våpenhjelp til Luftforsvaret, fra USA.

1950  10 stk  C-47 Douglas Dakota (Skytrain) transportfly
1951  6 stk  F-84E Republic Thunderjet jagerfly
1952  200 stk  F-84G Republic Thunderjet jagerfly
1953  22 stk  T-33A Lockheed Shooting Star (T-bird) treningsfly
1954  6 stk  PBY-5A Consolidated Catalina amfibiefly
1955  64 stk  F-86K North American Sabre allværs jagerfly
1955  16 stk  L-18C Piper Super Cub observasjonsfly
1956  35 stk  RF-84F Republic Thunderflash rekognoseringsfly
1956  8 stk  C-119G Fairchild Flying Boxcar transportfly
1957 115 stk F-86F North American Sabre jagerfly
1958  4 stk H-19D Sikorsky Chickasaw helikoptre
1960 27 stk O-1A Cessna Bird Dog observasjonsfly
1961  18 stk HU-16B Grumman Albatross amfibiefly
1963  20 stk F-104G/ TF-104G Lockheed Starfighter jagerfly
1966 64 stk F-5A / F-5B Northrop Freedom Fighter jagerfly