Supermarine Spitfire LF.MK.IXe

Spitfire var et av de mest berømte jagerfly fra den andre verdenskrig. Prototypen fløy første gang i 1936, og da produksjonen av Spitfire opphørte i 1947, var det bygget omlag 20300 eksemplarer i 40 forskjellige hovedutgaver. Flytypen var i første linje under hele krigen og ble stadig videreutviklet i takt med ny teknologi og operative krav.

Den første produksjonsmodellen Mk I fra 1938 var utstyrt med en Rolls Royce Merlin motor på 1030 hk og oppnådde en toppfart på 500 km/t. Etterkrigsmodellen Mk 22 hadde en motor på 2375 hk og to fireblads kontraroterende propeller som ga en toppfart på ca 690 km/t.

Den faste bevepningen varierte sterkt innen de forskjellige variantene. Mk I hadde 8 stk 7,7mm maskingeværer, senere var den vanligste kombinasjonen 2 stk 20mm kanoner og 4 stk 12,7mm maskingevær.

To norske jagerskvadroner ble etablert i England under den annen verdenskrig. 331 skvadron 21.juli 1941 og 332 skvadron 15.jan 1942. Begge skvadronene ble etterhvert oppsatt med Spitfire. Historiebøkene forteller at disse to skvadronene har skutt ned 116 fiendtlige fly,34 sansynligvis nedskutt, og 124 skadet. Etter krigen ble skvadronene overført til Norge.

I 1947 ble en ny Spitfireavdeling etablert i Luftforsvaret, det var NR 1 Fotorekognoseringsving. Den var oppsatt med 3 stk Spitfire PR Mk XI, og oppgaven til avdelingen var taktisk fotorekognosering. Spitfire ble utrangert i Luftforsvaret i 1954. Den siste flyging med Spitfire i Norge var 25.mars 1954 på Kjevik Flystasjon med en PR.Mk XI.

Luftforsvarsmuseets Spitfire er en LF Mk IXe. Den ble tildelt 332 skvadron 10 mai 1945 og var merket med koden AH-V, i desember 1950 avgitt til 331 skv og gitt kjennetegn FN-M. Flyet hadde sin siste tur i lufta 15.nov 1951, flyger var ltn Lien og oppdraget var vedlikeholdsflyging og varte en time. Total flytid var 168:20. I 1961 ble flyet gitt som gave fra Luftforsvaret til 331 skvadron ved 20 års jubileet.

I 1970 ble det bestemt at flyet skulle restaureres og framstå slik skvadronens fly var under krigen. Restaureringen ble foretatt ved 331 skv i Bodø.