Republic F-84G Thunderjet

Den første operative amerikanske jetjager var F-80 Shooting Star. Prototypen fløy første gang i januar 1944. Ca 2 år senere i februar 1946 tok prototypen XP-84 S/N 45.59475 av for første gang. Da produksjonen stanset i 1953, var 4400 fly bygget i 6 forskjellige modeller.

Koreakrigen og den spente situasjonen i Europa tilsa behov for et fly som kunne føre taktiske atomvåpen. Dette førte til utviklingen av F-84G, den siste modellen av Thunderjet. Denne modellen fikk den nye motoren J35-A-29A med 5600 lb skyvekraft. Større fart, rekkevidde og nyttelast gjorde F-84G til den jagerbomberen USAF trengte i øyeblikket i Korea, og dessuten som våpenhjelp til Natoland.

Av 3085 F-84G gikk 789 til USAF, resten til andre land, inklusive over 200 til det Norske Luftforsvaret. Norge fikk sine første Thunderjet 10. september 1951. Det var 6 F-84E. Disse flyene ble hovedsakelig brukt til å sjekke ut nye flygere på typen. I mai 1954 ble disse modifisert til fotofly. 2 kameraer av typen K-24 ble montert i venstre tiptank. Flyene inngikk i No. 1. Fotorekognoseringsving, senere fikk vingen betegnelsen 717 skvadron. I perioden 1952-54 ble 6 skvadroner satt opp med F-84G. Hver skvadron besto av 4 flighter med 4 fly + 9 reservefly.

F-84G var enseter taktisk jagerfly, spesielt beregnet for angrep mot bakkemål med 12,7 mm mitraljøser, raketter eller bomber. Etter flere havarier og avskrivninger og det faktum at F-86F var under innfasing i Luftforsvaret, bestemte LTE at samtlige F-84 skulle være tatt ut av tjeneste pr 1. juni 1960. 8 fly ble levert til Portugal i september 1955. Med unntak av noen få fly for museumsformål , ble resten solgt på auksjon på Værnes Flystasjon.Prisen var visstnok mellom 700 til 1350 kr.

Luftforsvarsmuseets Thunderjet er en F-84G-31RE SN 52-8465 , som kom til Norge 3. oktober 1953. Ble avskrevet 6. juli 1960, det hadde da totalt 1048 timer i lufta, og hadde vært i tjeneste ved 330, 331 og 338 skvadron.