Piper L-18 Super Cub

Moderne feltartilleri har stor rekkevidde og engasjerer ofte målene sine ved indirekte skyting, d.v.s. at målene ikke kan ses av kanonmannskapene. Derfor trenger man observasjonsposter som kan se målene og dirigere skytingen.

Allerede under første verdenskrig tok man fly i bruk til dette. Til artilleriobservasjon brukes små, lette og forholdsvis langsomme fly. De må kunne operere fra improviserte flystriper i kampområdet, utnytte terrenget og manøvrere innenfor små områder. De må være teknisk enkle slik at de kan etterses og vedlikeholdes under feltforhold.

Piper L-18 ble anskaffet som Forsvarets første spesielle observasjonsfly i 1955 og lagt inn under Feltartilleriet. Luftforsvaret hadde ansvaret for flygerutdanningen og flyvedlikeholdet.