North American T-6H/J Harvard

Harvard har vært et av de mest betydningsfulle treningsflyene gjennom tidene. Over 15000 ble bygget i USA, ytterligere 4400 ble bygget på lisens i Canada og Australia. Over 30 land har hatt Harvard i sitt flyvåpen, mange er fortsatt i bruk, i Norge er det minst to Harvard som er privateide og deltar i flystevner og oppvisninger i inn og utland.

Det engelske flyvåpen RAF, kjøpte et stort antall Harvard under krigen, de ble benyttet til videregående trening før overgang til jagerfly. Norske flygere deltok ved disse kursene etter den grunnleggende utdannelse i Little Norway i Canada. Da den norske flyskolen ble overført til Winkleigh i Storbritania etter årsskiftet i 1945, ble det kjøpt 23 Harvard til den videregående treningen i egen regi. Ved krigens slutt ble flyene tatt hjem til Norge.Ytterligere 16 Harvard ble innkjøpt fra Canada og USA i tiden 1946-49. Flyene ble fordelt til flygeskolen og feltflyvingen, noen ble tildelt oppsatte flyskvadroner, andre til enkelte stasjonsflights.

Etterhvert som den videregående flygerutdanningen ble overført til Canada og USA ble Harvardene overflødige og overført til Værnes. De ble endog «cocconed», dvs oversprøytet med en slags plastfilm. Vinger, haleflater og propeller ble demontert, og motorene konservert. Imidlertid ble det bare et fåtall som fikk denne behandlingen før det kom beskjed om å sette flyene i flydyktig stand igjen da de skulle selges. Tyrkia ble det nye hjemland for flyene, og norske mannskaper skulle fly dem dit. 21.sep.55 tok de første 6 fly av,flight no 2 med 6 fly 26.okt.55, flight no3 tok av 25.nov. Den 4. og siste flighten tok av 7.juli 56 og var på 8 fly.

12 fly totalhavarerte i løpet av de ti år flyet var i norsk tjeneste. Desverre ble ingen Harvard bevart. Forsvarsmuseet klarte i 1983 å bytte til seg en Harvard fra Luftwaffemuseum i Tyskland. Etter en omfattende restaurering utført av Gardermoen Flystasjon og Luftforsvarets Forsyningskommando, er Harvard II SN 52-8570 nå på plass i Luftforsvarsmuseet.