Avro 504

Et av de mest anvendte skolefly i England under 1. verdenskrig var Avro 504, et to-seters biplan av enkel konstruksjon, men med relativt gode flyegenskaper. Da Alliott Verdon Roe lanserte AVRO 504 i 1913 håpet han på en bestilling på 6 fly. I 1932, var det bygget over 10 000. I 1. verdenskrig ble AVRO 504 vanligvis brukt som treningsfly. Etter krigen ble flyet mye brukt til oppvisninger og rundflygning fordi det hadde gode flyegenskaper.

Norsk militær tjeneste

Avro-maskinene ble både benyttet ved Flyskolen og ved Søndenfjeldske Fly Avdeling (SFA). De ble utsatt for en del større og mindre havarier, men ble reparert og bygget opp etter hvert. Flytypen var i tjeneste fram til 1930. De nordmenn som fikk sin flyutdannelse i England likte flytypen svært godt, og våren 1917 ble det besluttet å kjøpe inn to fly, som treningsfly, til Hærens Flyvevåben.

Avro-maskinene ankom Kjeller i oktober samme år, og 14 februar 1918 var de ferdigmontert og klar for prøveflyging. De var utstyrt med 80 hk roterende Gnome Monosoupape 9B-2 motorer, men p g a reservedelsvansker ble disse motorene snart skiftet ut med svenske Thulin-motorer. Disse motorene var også av den roterende typen, og med sine ni sylindere utviklet de 90 hk. Som treningsfly for de "Bristol Fighter" - kampflyene som ble anskaffet i 1921, ble det innkjøpt ytterligere to Avro 504.

Avro 504 nr 103 fra Hærens Flyvåpen på Kjeller

De var utstyrt med en 100 hk Dyak vannavkjølt seks-sylindret rekkemotor, men det viste seg snart at motorene var alt for svake i forhold til tyngden. Av den grunn ble disse to flyene lite egnet til formålet. Det sies at grunnen til at disse flyene for det meste fløy lavt over og rundt Kjeller, var at de hadde problemer med å stige så høyt at de kunne fly over åsene rundt flyplassen.

Det femte og siste fly av denne typen ble ferdig montert på Kjeller 30 juni 1922. Flyet var en gave til staten fra Roald Amundsen, og den var utstyrt med en roterende Gnome-Rhone motor som utviklet 140 hk. Uheldigvis styrtet det under den første prøveturen på Kjeller og begge besetningsmedlemmene ble drept. Avro 504 var i tjeneste i Hærens flyvåpen til 1930.

Avro 504 daterer seg til 1913, og den var i produksjon til 1933 (!). Det ble bygd nærmere 9000 fly, de aller fleste under 1.verdenskrig. Lisensproduksjon i Sovjet i 1920-årene beløp seg til anslagsvis 2000 fly. Flytypen ble bygd i flere modeller og brukt i mange roller. Det ble mest brukt som skolefly, men i den første fase av verdenskrigen også som bombefly og senere i antizeppelinforsvaret av England. 21.november 1914 angrep 4 Avro 504K fra Royal Naval Air Service Zeppelinbasen i Friedrichshafen og ødela blant annet et luftskip.

Sunbeamfabrikken i England lisensproduserte 60 fly av denne typen i en periode fra juli 1916 til mai 1917. En del av disse flyene ble produsert med en Sunbeam Dayak rekkemotor på ca 100 hk, og det er et av disse flyene som inngår i Luftforsvarsmuseets samling. Flyet ble ferdig restaurert i 1984.