Lockheed C-60A Lodestar

Lodestar ble benyttet på ruten mellom Stockolm og Skottland under krigen, og de norske flyene fraktet til sammen over 2700 nordmenn til storbritannia. Ruten hadde også en viktig funksjon for transport av post mellom norske myndigheter i London og legasjonen i Stockolm. 

Den første turen med norsk fly og mesetning fra Leuchars i Skottland til Bromma ved Stockholm fant sted 18 august 1941. Turene til og fra Stockholm måtte foregå over områder kontrollert av tysk radar, og de ubevæpned transportflyene ville være lett bytte om de ble angrepet av Luftwaffes nattjagerfly. Til sammen ble fem fly mistet i ulykker med tap av mange menneskeliv. Etter krigen utgjorde Lodestar grunnstammen i Luftforsvarets transporttjeneste, inntil de gjenværend ble erstattet med C 47 i 1950. 

Flysamlingens Lodestar har aldri vært i norsk tjeneste, men er opprinnelig av samme versjon som åtte av de 12 norske flyene. Den er utstilt som serienr 42-56018, G-AGIH, som ankom Storbritania den 12 juli 1943. Flyet totalhavarerte ved Strathaven i Skottland under en treningstur den 31 januar 1944, heldivis uten personskader.