Venneforeningen

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums venner er en aktiv venneforening som er til stor hjelp for driften av museet. Alle er velkomne som medlemmer i venneforeningen, som er upolitisk og har som formål å støtte museets virksomhet. Støtten består først og fremst i pengegaver til innkjøp av bøker og til oppgradering av museet.

Stiftelsen Norges Hjemmefrontmuseum drev museet frem til 1995, da det ble overdratt som en gave til staten. Samtidig ble Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner opprettet, og de midlene Norges Hjemmefrontmuseum hadde til disposisjon, ble overdradd venneforeningen. Selve driften er statens ansvar.

Kjernen i den opprinnelige medlemsmassen var folk som selv hadde deltatt aktivt i motstanden under andre verdenskrig. Som tidsvitner fungerte de som et viktig korrektiv til mange av mytene om krigen. Om få år vil deres bidrag forsvinne. NHM vil fortsette å trenge venner, folk som synes det er viktig at unge mennesker får riktig informasjon om det som faktisk har skjedd. Alle som er interessert i at kunnskapen om den norske motstandskampen under andre verdenskrig holdes levende, kan bli medlem.

Kontigent pr. 2015:

Studentmedlemmer: 150,- pr. år.

Enkeltmedlemmer: 250,- pr. år, eller 1750,- for livsvarig medlemskap.

Bedrifter: 1000 pr. år, eller 20.000,- for livsvarig medlemskap.

Medlemskap gir gratis adgang til museet for to voksne og to barn/barnebarn. Man får også tilsendt gratis de publikasjoner som foreningen utgir. I tillegg blir medlemmene invitert til spesielle arrangementer ved museet, og spesielt til en enkel bevertning i museets lesesal etter seremonien 8.mai.

For mer informasjon om medlemskap, se venneforeningens nettsider , eller kontakt Norges Hjemmefrontmuseum. Påmeldingsslipp kan også lastes ned her.

Innmeldingsblankett

Venneforeningens styre

Styret velges på årsmøtet, som holdes 8.mai etter seremonien på Retterstedet.

I det nåværende styret sitter:

Ole Borge (leder)

Kristin Blom Heffermehl

John Lunde

Kjell-Arne Reistad

Michael Steensland Brun

Janne Wilberg