Stipendier til masteroppgaver og faglitterære bokprosjekter om okkupasjonsårenes historie

Norges Hjemmefrontmuseum deler årlig ut stipendier til faglitterære forfattere og mastergradsstudenter som arbeider med temaer innenfor norsk okkupasjonshistorie. For nærmere informasjon, se våre artikler om de to stipendordningene på våre sider under dokumentasjon og forskning.