Støtte til forskningsbasert faglitteratur om norsk okkupasjonshistorie

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) disponerer et årlig beløp (ca. 250.000 kroner) som fortrinnsvis skal tilfalle eksterne bokprosjekter. Vårt mål er å kunne bidra til utgivelse av bøker om okkupasjonen som i utgangspunktet ikke fremstår som kommersielt «bærekraftige», og som derfor vil være avhengig av produksjonsstøtte for å kunne nå ut til et større publikum.

Innsendte bokmanus vil bedømmes av museets historikere etter vitenskapelige og faglitterære kriterier. Tildeling av midler til produksjonsstøtte, skjer på vilkår som forplikter mottakeren (forfatter eller utgiver) til publisering ett år etter at utbetalingen er foretatt. Pågående bokprosjekter vil også kunne komme i betraktning. For behandling av slike søknader vil vi midlertid kreve en detaljert prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan for det gjenstående arbeidet.

Fristen for å søke om tilskudd fra NHMs frie prosjektmidler er 1. juni.

Søknaden må inneholde:

  • Forfatterens (og eventuelt det utgiverende forlagets) adresse, telefonnummer og e-post
  • Opplysninger om bokprosjektets tematikk, problemstillinger og kilder
  • Informasjon om tidligere forfatterskap og utgivelser
  • En kortfattet redegjørelse for det gjennomførte forsknings- og skrivearbeidet. Eventuelle opplysninger om det gjenstående prosjektarbeidet bør inneholde en tentativ tidsramme for ferdigstilling
  • Vedlagt digital kopi av det foreliggende råmanus der dette foreligger. Hvis dette ikke foreligger, bør søknaden inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan for det videre skrivearbeidet
  • Dersom du er i dialog med enkelte forlag, bør dette oppgis (Vi lover konfidensiell behandling).

 

Søknaden sendes pr e-post til Norges Hjemmefrontmuseum: post.nhm@gmail.com