Det tyske okkupasjonsstyret i Norge

Heftet omhandler det sivile tyske styret i Norge, og utfyller museets utstilling om det tyske maktgrunnlaget. 

Nøkleby gir en grundig beskrivelse av Reichskommisariatet som maktens sentrum. Forholdet til Quisling-regimet og dets plass i den tyske okkupasjonspolitikken blir også berørt.

Det tyske politiet og rettsvesen blir fyldig behandlet. Terbovens maktutøvelse, og hans forsøk på å knuse motstanden innenfor den norske befolkningen. Forfatteren redegjør også for bruken av særdomstoler med sine tallrike dødsdommer over motstandsfolk.