Nordmenn i fangenskap 1940-1945

Heftet gir en kortfattet oversikt over okkupasjonsårenes arrestasjoner, fengslinger og fangeliv. Fremstillingen forteller også om regimets motiver og hensikter med de tiltak som ble satt i verk. Over 40.000 nordmenn ble arrestert deltakelse i eller mistanke om deltakelse i motstand mot okkupasjonsregimet.

De ulike tyske reaksjoner varierte over tid, men gikk i hovedsak fra vondt til verre. Etter Reinard Heydrichs besøk i Oslo først i september 1941 kom de første summariske rettssaker med påfølgende henrettelser. Lenge før hadde nordmenn blitt puttet i fengsler og fangenskap. Grini ble åpnet som leir for politiske fanger sommeren 1941. I løpet av okkupasjonstiden skulle nesten 20.000 kvinner og menn vandre gjennom portene til denne leiren. For mange ble oppholdet av begrenset varighet, men for andre var Grini enten adressen permanent for resten av krigen eller siste stopp før tyske KZ-leire. Omkring 9000 fanger ble sendt til kontinentet der de fristet tilværelsen under meget dramatiske forhold.

 

De første massearrestasjoner kom våren 1941 som følge av Svolvær-raidet. Et større antall ble internert i Åneby-leiren i Hakadal. Disse ble senere overført til Grini da denne leiren sto ferdig til bruk i juni samme år. Også senere under krigen forgikk det massearrestasjoner. Våren 1942 ble flere hundre lærere tatt. Etter en dramatisk reise langs kysten ble disse satt til tvangsarbeid ved Kirkenes. Samtidig skjedde en annen dramatisk episode på Vestlandet. To agenter fra Storbritannia kom i kamp med Gestapo i det lille samfunnet Telavåg. Som represalier ble hele stede jevnet med jorden og befolkningen arrestert og deportert. Kvinner og barn forble i landet, mens den mannlige befolkning ble sendt til Tyskland der mange omkom.

 

De norske jødene ble arrestert allerede høsten 1942 og sendt til Auschwitz. Av de om lag 770 arresterte og deporterte var det bare 34 som kom fra det med livet i behold.

 

Høsten 1943 ble gjenværende offiserer, politifolk og studenter arrestert og sendt som krigsfanger eller til "omskolering" til Tyskland. Heftet gir en samlet oversikt over nordmenn i fangenskap på forskjellige frontavsnitt under hele krigen. Både tysk og japansk fangenskap er omtalt.