Kampen mot mobiliseringstrusselen i Norge 1943-44

Forsøkene på mobilisering av norsk ungdom til tysk krigstjeneste utviklet seg i perioden 1943-44 til den største trusselen mot det okkuperte Norge. Nasjonal Samling ønsket i utgangspunktet å bidra med norske soldater i kampen mot bolsjevismen - en kamp som pågikk for fullt på Østfronten.

Fargerike plakater var en del av propagandaapparatet som lokket over 5000 norske ungdommer til å melde seg frivillig til fronttjeneste. Men dette tallet monnet lite. Felttoget trengte nye årsklasser, og siden man ikke fikk flere frivillige, forsøkte partiet nå en annen strategi: ungdommen skulle vinnes med list og lempe. Veien skulle gå gjennom en ikke-militær og på papiret ikke-nazistisk organisasjon, nemlig "Arbeidstjenesten" (AT).