Kvinner i norsk motstandsbevegelse 1940-1945

Heftet forsøker å beskrive kvinners innsats i motstandskamp i litt bredere sammenheng. De enkelte kvinneorganisasjoner hadde ulike grader av tilknytning til Forsvaret før krigen. I fremste rekke sto Norske kvinners frivillige beredskap samt en del sanitetsorganisasjoner. En rekke kvinner med bakgrunn i disse organisasjoner blir senere å finne i motstandskampen under okkupasjonen.

Fremstillingen omtaler en del enkeltskjebner, men gir også en bred oversikt over alle de ulike funksjoner kvinner påtok seg. Mange av de store aksjoner på sivil side under den såkalte holdningskampen var organisert og gjennomført av kvinner. Særlig kjent er den store foreldreaksjonen mot NS-regimets "Lov om nasjonal ungdomstjeneste" av februar 1942. Søstrene Helga og Aasta Stene har mye av æren for den massive reaksjonen på dette fremstøtet. Det ble den største masseaksjon under hele krigen. Omfanget av aksjonen er vanskelig å beregne, men tall fra "titusener" til 300.000 er blitt brukt.

Det var ikke det felt av motstandskampen der ikke kvinner deltok. Som regel i svært beskjedne antall, men ikke mindre viktig. Kvinner var representert i alt fra etterretningarbeid kurérvirksomhet og utgivelse av undergunnsaviser. Men i Norge som de fleste andre tysk-okkuperte land, var de bakenforliggende nettverkene med nødvendige støtte- og hjelpefunksjoner for en stor del var drevet av kvinner. Kvinner som med livet som innsats huset sabotører og flyktninger, og som ikke nølte med å påta seg de oppgaver mennene tildelte dem.