Jødeforfølgelsene i Norge under 2. verdenskrig

Okkupasjonsregimet deporterte omkring 770 jøder fra Norge til Tyskland, nesten samtlige til Auschwitz. Bare 34 overlevde.

De aller fleste av de overlevende var mellom 20 og 40 år gamle. Ytterligere 23 omkom ved krigshandlinger, henrettelser og mord i Norge, noen ved selvmord. Tapstallet utgjør om lag 35 % av de vel 2200 jødene som i april 1940 var bosatt i Norge.

En finner navnene på ofrene på minnesmerkene som de to jødiske menighetene i Norge (Oslo og Trondheim) har reist på sine gravlunder, derav 130 navn på støtten i Trondheim. I dette heftet er disse tallene bare noe av den informasjon som finnes om Norges Holocaust. Her blir de norske jødenes skjebne fortalt om i detalj, også historiene til de nær 1200 jøder som flyktet til Sverige.