Frigjøringen

De første forberedelsene til frigjøringen startet kort etter regjeringens ankomst til Storbritannia etter det militære nederlaget i juni 1940.

Fremstillingen følger hovedlinjene i den planleggingen som regjeringen og dens faginstanser foretok i samarbeid med så vel allierte myndigheter som med den militære og den sivile hjemmefrontledelsen. Videre blir leserne gjort kjent med regjeringens relasjoner til svenske myndigheter, samt det pågående arbeidet med å opprette og utruste de norske polititroppene i Sverige fra høsten 1943 og frem til krigens slutt i mai 1945.

Begivenhetene som inntraff i dagene før den tyske kapitulasjonen og selve maktovertakelsen, da det norske okkupasjonsstyret gikk i oppløsning, vies særlig oppmerksomhet. I tillegg forteller heftet om hjemmestyrkenes mobilisering, polititroppenes innmarsj og overføringen av luftbårne allierte spesialstyrker.

Heftet omhandler også løslatelsen av de norske politiske fangene samt befrielsen av sovjetiske krigsfanger og øst-europeiske slavearbeidere, før fremstillingen avrundes med en presentasjon av de grunnleggende forutsetningene og fakta om gjennomføringen av rettsoppgjøret.