Museets temahefter

Resepsjonen tilbyr 13 temahefter som alle omfatter sentrale emner i historien om den norske motstandskampen.

Sikringstjenesten 1940-1945

Heftet beskriver utviklingen av det sikringsarbeid de illegale organisasjoner bygde opp i løpet av okkupasjonstiden. Arbeidet var en kontinuerlig prosess, og kulminerte i dannelsen av en sentral sikringstjeneste i krigens siste år. Fra første stund var de illegale grupper utsatt for tiltak fra regimets side, og det var i stigende grad nødvendig å ta i bruk beskyttelsestiltak for å verne organisasjonene.

Etterretningstjenesten 1940-1945

Dette heftet gir en god oversikt over den militære etterretningstjenestens virksomhet og organisasjon i det okkuperte Norge. Framstillingen gir et riss av utviklingen fra de første isolerte gruppene med amatører i 1940 til framveksten av et riksdekkende og profesjonalisert nettverk av nasjonale og regionale etterretningsorganisasjoner i perioden 1943-45.

«Vi vil verne vårt land». Antisabotasje i Norge 1944-1945

Dette temaheftet behandler arbeidet med å beskytte norsk infrastruktur og industri fra omfattende ødeleggelser som norske og allierte myndigheter fryktet ville bli foretatt av den tyske okkupasjonsmakten.