Foredrag på Norges Hjemmefrontmuseum om Heimevernets fremtidige rolle

Foredrag om Heimevernet

Tirsdag 20. mars holder Heimevernets sjef, generalmajor Eirik Kristoffersen, foredrag på Norges Hjemmefrontmuseum. Hvilke utfordringer vil Heimevernet måtte løse som del av fremtidens forsvar? Hva er dagens utfordringer, og hvordan tar Heimevernet vare på arven fra Milorg?

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Kl. 1700: Omvisning i utstillingen

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums venner inviterer til omvisning i den særpregede utstillingen som gir meget god innsikt i okkupasjonshistorien. 

 

Kl. 1800: Foredrag om Heimevernets fremtidige rolle, utfordringene i dag

og arven fra Milorg

Heimevernet utgjør i dag en stor del av landmakten. Hvilke begrensninger innebærer utrustning og trening? Bør HV bestå, eller kan det slås sammen med Hæren? Hvordan vil relasjonene være til Spesialstyrkene i fremtiden?

Eirik Kristoffersen mottok i 2011 Krigskorset med sverd for tapperhet og fremragende ledelse i strid i Afghanistan. Han har vært sjef for spesialstyrkene i Hæren, tjenestegjort i Forsvarsstaben og Forsvarets operative kommando før han i 2017 ble generalmajor og sjef HV.

Nærmere informasjon om foredraget og Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums venner finner du her.

.