Hjemmefrontmuseet

Norges Hjemmefrontmuseum

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på toppen av Akershus festning er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie.

Gjennom sin utstilling og arkiv/bibliotek forsøker museet å gi "et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk."
Museet holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" som stammer fra 16- og 1700 tallet.

Artikkel om Norges Hjemmefrontmuseum i «Paragone»

Tidsskriftet Paragone har publisert artikkelen «Da krigen kom til Norge: 9. april 1940 på Norges Hjemmefrontmuseum». Artikkelen er skrevet av Camilla Christensen, kulturhistoriker og ansatt ved museet, og beskriver hvordan utstillingens samspill av rom og arkitektur rekonstruerer et levende og sammensatt bilde av invasjonen.

Kunstutstilling «Frigjøringskongene»

Kom og se utstillingen «Frigjøringskongene» av kunstneren Ross Kolby, med portretter av både kong Haakon VII, kong Olav V og kong Harald V.

Kortfilmen "Minus fem"

Filmen er laget på oppdrag for Hjemmefrontmuseet. Målet med «Minus fem» er å få dagens unge til å reflektere over viktigheten av Grunnloven ved å fokusere på de fem årene vi var uten den fra 1940 til 1945.

Åpningstider

Man. - Lør. 10-17, Søn. 11-17
(juni-august)

Man. - Fre. 10-16, Lør. - Søn. 11-16
(september-mai)

Kontakt venneforeningen

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner Bygning 21 Akershus Festning Postboks 1550, Sentrum 0015 Oslo epost: ole.borge@oborge.no

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:  
  Akershus Festning, Bygning 21
  0015 Oslo

Postadresse:  
  Postboks 1550, Sentrum
  0015 Oslo

Telefon:  
  23 09 32 80 (Kontor)
  23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)
  
  E-post:  
  post.nhm@gmail.com (For dokumentasjonstjenester)

  resepsjon.nhm@gmail.com (For publikumsbesøk og skoleklasser)

  
  
  Journalpliktig post:
  Norges hjemmefrontmuseum
  Postboks 800, Postmottak
  2617 Lillehammer