Om Forsvarsmuseet

Forsvarsmuseet ble åpnet den 22. august 1978 av HM Kong Olav V og holder til i en flott mursteinsbygning - et arsenal fra 1860 på Akershus festning i Oslo.

Museets formål er å informere publikum slik at det på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt i forsvarshistoriske spørsmål, og til Forsvarets rolle i dagens situasjon. Forsvarsmuseet er ett av sju museum i organiasjonen Forsvarets museer, underlagt Forsvarets Fellestjenester (FFT). Museet har også det faglige ansvar for flere andre forsvarshistoriske museer, utstillinger og befestninger med bevaringsverdige kanonstillinger og liknede. Museet har både sivilt og militært ansatte, og deres kompetanse reflekterer museets behov knyttet til forvaltning av gjenstandssamlingene, forskning og forskningsforvaltning, og formidling til skolelever og andre.

Forsvarsmuseets historie strekker seg over mer enn 150 år. Les mer her.

Du finner Forsvarsmuseet her.

Åpningstider

Forsvarsmuseet holder stengt inntil videre. 

Kontaktinfo

Forsvarsmuseet 

Akershus festning, bygning 62 

Postadresse 

POB 1550 sentrum, 0015 Oslo 

post.fmu@mil.no

+47 2309 3582

Følg oss på Facebook og Instagram