Øivind Berntzen Armann

Øivind Berntzen Armann er forsker ved Forsvarets museer

Telefon:   23 09 37 62
                  481 03 774

E-post:   otbarmann@mil.no

Utdannelse

 •  Samfunnsøkonom  (cand.oecon.) Universitet i Oslo 1988
 •  Mellomkompetanse i historie (cand.mag.) Universitet i Oslo 1984
 •  Patristikk (kirkefedrenes ideologi; teoretisk og i historisk kontekst) St Dominicus teologiske seminar 2000

Interessefelt og kompetanseområder

 •  økonomisk politikk og historie
 •  ideologiske og geostrategiske perspektiver i middelalder og moderne tid
 •  nordområdene

Faglig arbeid og verv

 •  Armann tok initiativet til fagtidsskriftet Forum Mediaevale og var dets første redaktør i 1981, og igjen 1998–2002
 •  Generalsekretær i den norske avdelingen av International Commission of Military History (ICMH/CIHM)
 •  Medlem av kontaktgruppen for forskningssamarbeid mellom Forsvarets høgskole og Forsvarets museer
 •  Styremedlem i Marinemuseets Fond
 •  Styremedlem for Forsvarsdepartementet i Forsvarsmuseets venneforening

 Bok

 •  Øivind Berntzen Armann(Red.), "Individet i krig. Aktører 1939–1945”, Oslo: Forsvarsmuseet, (2011)
 •  Tor Jørgen Melien,Øivind Berntzen Armann, Tomas A E Andersen. "Kystartilleri og kystjegere - innhogg og utsyn", Oslo: Kystjegerforeningen, (2009) (Kapitlene 2. ”Full mobilisering!” og 3. ”Landets øverste krigsherrer i 1905 og grensefestningenes verdi”)

Del av bok/rapport

 •  Øivind Berntzen Armann, ”Hvordan opererte den dansk-norske flåten i Norge?” (Utvidet artikkel), Forsvarets museers årbok (2010). Redaksjonssekretær

Tidskriftpublikasjon

 • Øivind Berntzen Armann, ”I kamp med Royal Navy. Britisk marinestrategi i våre farvann under Napoleonskrigen”, ProPatria/VårtVern, 2011
 • Øivind Berntzen Armann, ”En studiereise til Vest-India: Georg Stangs tanker om kystforsvaret”, ProPatria/VårtVern, 2010
 • Øivind Berntzen Armann, ”Hvordan opererte den dansk-norske flåten i Norge?”, ProPatria/VårtVern, 2008
 • Øivind Berntzen Armann, ”Flåteranet i 1807 og de store 200-års jubiléene frem til 2014”, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 2007
 • Øivind Berntzen Armann, ”Mons Monssen. Et hundreårsminne”, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 2006
 • Øivind Berntzen Armann, ”Hangarskipet som skulle bygges av is og sagflis”, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 2003
 • Øivind Berntzen Armann, ”Fiske, fangst og faste. Noen tanker om næringsgrunnlag og samfunnsliv i Norge i høymiddelalderen”, Forum Mediaevale. Tidsskrift for middelalderforskning, 2002

 Bokanmeldelser

 • Øivind Berntzen Armann, ”Tormod Torfæus’ Norges historie. Den siste store kilden til eldre norsk historie” (Norsk Militært Tidsskrift, 2008)
 • Øivind Berntzen Armann,”Norsk Artilleri 1814-1895, bind 1” (Norsk Militært Tidsskrift, 2008)

 Konferanser og faglig presentasjon

 • Foredrag bygget på faglige erfaringer fra konferanse i Murmansk 2008 (Forsvarets museers årsorientering 2008)
 • Deltagelse på konferansen ”Russia and Norway, Naval Historical Conference” i Murmansk, Russland, 28. og 29. Juni 2008  
 • En gjennomgang av de tidlige apologetene og deres skrifter (Kat.stud.lag Oslo 2000)
 • A Justification of Innocent III (UiO 1997)
 • J.A. Watt. En elev av Walther Ullmann (Om pave Innocent IIIs ideologi. UiO 1996)