Forskning og pågående prosjekter

Forskningen ved Forsvarets museer ledes fra Forsknings- og formidlingsavdelingen ved Forsvarsmuseet. Det er utarbeidet en strategi for forskningen for perioden 2011 til 2015 med årvisse delmål. Forskningen skal primært knyttes til det materialet FM har i sine samlinger, men vi utfører og støtter også annen forskning innen norsk militær- og forsvarshistorie. Dette utføres både av interne og eksterne forskere og ved flere av Forsvarets museer. Fram mot 2015 er det særlig periodene 1780 til 1814, 1940 til 1945 og tiden etter 1945 som vil bli vektlagt.

Pågående prosjekter:

Den norske løve 

Dette er en arbeidstittel for FMs forskningssatsning fram mot Grunnlovsjubileet i 2014. Det fokuseres på epoken som omfatter Revolusjons- og napoleonskrigene (slutten av 1700-tallet og fram til 1815). Prosjektets mål er å trekke fram nye sider av militærhistorien, både rundt gjenstander og den militære utviklingen. Prosjektet ledes av forskningssjef ved FM, Terje H. Holm. Ola Johnsgaard Moen vil være prosjektmedarbeider.

Doktorgradsarbeider 

To medarbeidere ved Forsvarets museer arbeider med doktorgradsavhandlinger, og en av dem er Knut Arstad som arbeider som forsker på Forsvarsmuseet. Han tar for seg krigføring i middelalderen, og sammenligner forholdene i Norge, på de britiske øyer og i Det hellige land. Frode Færøy på Norges Hjemmefrontmuseum holder på med en avhandlig om motstandsbevegelsen i Norge 1940-45.

Andre prosjekter
  • Under tittelen ”Til fotografen i uniform” har Knut Erik Strøm samlet over 1 500 daguerrotypier og fotografier som viser offiserer og soldater hos fotografen i perioden 1840 til 1910. Dette er en unik dokumentasjon på våre uniformer. Det blir to praktbind som utkommer i løpet 2011.
  • Roar Glenne har med tittelen ”Oppdrag utført” samlet bilder og historien til alle de fly FM har i sin eie. Studien gis ut i bokform i løpet av 2011.08.09
  • I 2010 ble forfatteren og historikeren Roy Andersen engasjert av Forsvarsmuseet til å skrive historien om overgangen fra Kystartilleri til Kystjegerkommando. Boken beskriver den dramatiske utviklingen Kystartilleriet gikk inn i på 1990-tallet. Valget sto mellom enten å legge ned Kystartilleriet eller omforme det til mobile enheter. Valget skapte mange konflikter og hvor det hele til sist ender er kanskje ikke avklart. Studien utkommer i bokform i desember 2011.
  • Forsvarsmuseet støtter også Jan-Thore Lochertsens studier om krigssykepleie basert på materiale fra norske utenlandsoperasjoner.