magasinoppgradering i billedarkivet

Noen ganger er det ikke de store omveltningene som forandrer hverdagen. Enkle oppgraderinger gjør hverdagen enklere og bevaringsforholdene for våre samlinger blir bedre. Denne gangen er det på billedarkivet oppgraderingen har skjedd.

Forsvarsmuseets billedarkiv har nylig fått nye hyller til oppbevaring av malerier, portretter tegninger og andre innrammede objekter av en viss størrelse. Dette er en klar forbedring fra

tidligere oppbevaring hvor maleriene og lignende var henvist til å stå stablet langs veggene. Tegningsskapene våre i storformat er heller ikke velegnet for oppbevaring av innrammede arkivalia, ettersom skuffene ikke er dype nok.

 

Det nye hyllesystemet er i første omgang plassert langs magasinets kortvegg og har følgende mål: Lengde 3.75 m, høyde 2.50 m og dybde 60 cm. Hyllelengdene er utstyrt med avstivere for å lette magasineringen av malerier. Vi har også løst problemet med oppbevaring av Forsvarets instruksjonsplansjer for våpen etc., da hyllene egner seg utmerket til lagring av slike plansjeruller.

 

Hyllesystemet ser ut til å være svært hensiktsmessig for vårt bruk, og vi har også bestemt å utvide dette videre til deler av ene langveggen. På denne måten får vi utnyttet billedarkivets lagringskapasitet maksimalt og fjernet alt som tidligere har okkupert gulvplass. Videre åpner dette for at vi kan få ryddet opp i en del av det usorterte materialet fra 4. etasje og få dette plassert i hyllene i påvente av ytterligere bearbeiding og registrering.