Digitalisering

Forsvarsmuseets billedarkiv blir digitalt, målet er at bildesamlingen skal gjøres tilgjengelig for allmenheten

Forsvarsmuseets billedarkiv digitaliseres og gjøres tilgjengelig via Digitalmuseum med bilder fra unionsoppløsningen, fra Carl Johans approbasjonstegninger og fra Little Norway

Skipløper fra Garden omkring 1905

Bilder fra unionsoppløsningen 1905: 

Frigjøringsparade Oslo 1945 (FMU Billedarkiv). Disse første 64 bildene fra unionsoppløsningen i 1905 er et representativt utsnitt av hva som finnes av bildedokumentasjon i Forsvarsmuseets billedarkiv om dette avgjørende vendepunktet i norsk historie. Her finnes bilder fra soldatenes tjenestetid som grensevakt, bilder fra Regjeringen, og datidens stolthet – panserskipene.
Det er også tatt med enkelte bilder fra tiden tett opp til 1905 for å illustrere at Forsvaret var under en viss opprustning for å kunne håndtere en eventuell konflikt.

Carl Johans approbasjonstegninger: 

Disse 54 tegningene er for det meste originale approbasjonstegninger for uniformer, hodeplagg og tilhørende effekter som er blitt godkjent av kong Carl Johan under hans regjeringstid (1818-1844). En del av tegningene er også egenhendig signert/approbert av Carl Johan. 
                      

Little Norway fargebilder:

Dette er en samling digitaliserte slides. Samlingen innholder 159 fargebildene fra norske flyveres tjeneste i Little Norway, Canada. Fargebilder fra 2. verdenskrig er langt sjeldnere enn sort/hvitt fotografier, og bidrar til å skape en annen form for nærhet til dette dramatiske kapittelet i norsk historie.Bildene skildrer blant annet dagliglivet i leiren, geværeksersis, opplæring, sportsarrangementer og flytyper.