Spesialsamlinger

Spesialsamlinger

Forsvarsmuseets bibliotek inneholder også en rekke spesialsamlinger av blant annet håndbøker, trykk, brosjyrer, kart, arkiver og lignende knyttet til militær virksomhet og historie.

Privatarkiver og klipparkiv

Privat- og klipparkivene er en del av bibliotekets spesialsamlinger. Privatarkivene er mindre arkiver etter ikke "offentlige" personer og foreninger. Klipparkivene er militær- og forsvarshistoriske arkiver som inneholder klipp fra aviser og blader, trykk, formularer, brev, plakater og lignende.

Arkiver etter militære avdelinger og institusjoner befinner seg i henhold til arkivloven i Riksarkivet og ved statsarkivene.

Flyloggbøker 1940 - 1945

De fleste av museets flyloggbøker har tilhørt norske flygere, skyttere, speidere, radiooperatører og navigatører som befant seg i Little Norway eller i Storbritannia under krigen 1940 - 1945. Loggbøkene er førstehåndskilder til den enkeltes bidrag til Flyvåpnets innsats i 1940 - 1945.

Tyske forsvarsanlegg i Norge 1940–1945

Arkiv med opplysninger om tyske kystfort og stillinger langs hele Norges kyst fra 1940–1945.

Reglementer og tekniske håndbøker

Forsvarsmuseets reglementssamling består av norske og norskbrukte militære reglementer fra en periode på nesten 300 år, fra det eldste som utkom i 1740 til dagens. Samlingen inneholder nærmere 4000 reglementer og omtrent 1700 ulike tekniske håndbøker.

Tidsskrifter

Biblioteket har en stor samling tidsskrifter om militære og relaterte emner. Vi prøver å være komplette på de norske militære tidsskriftene, men abonnerer også på flere utenlandske tidsskrifter. Fra Forsvarets historiske biblioteker har vi arvet mange  utenlandske titler fra tiden før 2. verdenskrig. I tillegg har vi en eksempelsamling med leiraviser. Tidsskriftene lånes ikke ut, men vi sender kopier av artikler til andre bibliotek. Du kan også komme i biblioteket og ta kopier av artikler selv.

Militære oversiktskart

Norgeskart som viser hvordan den militære land- og sjøinndelingen har sett ut i forskjellige tidsperioder. Det eldste er tegnet i 1818 på grunnlag av Pontoppidans kart fra 1795. Det yngste er produsert ved Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) i 2010.

Brosjyre- og småtrykksamlingene

Brosjyrer og andre småtrykk utgitt og produsert av Forsvaret fra slutten av 1940-årene til i dag. Vi samler inn år for år og ønsker gjerne bidrag fra avdelinger i Forsvaret som produserer eller fra andre som har slikt materiale. Forsvarets mediesenters (FMS) historiske arkiv (tidligere FRO og FRM) med verve- og skolebrosjyrer utgjør en stor og viktig del av disse samlingene.