Risikovurdering

En kan lett bekymres over tingenes tilstand når en har ansvar for å bevare 130.000 gjenstander. Da er det godt å få hjelp til å vurdere de rissiki samlingene kan være utsatt for.

Våren 2011 fikk Forsvarsmuseet en henvendelse fra førsteamanuensis Jeremy Hutchings ved IAKK Universitetet i Oslo. Han ville vite om han kunne benytte Forsvarsmuseet som analyseobjekt for et kurs i risk asessement han ønsket å gjennomføre høsten 2011. Han ønsker å gjennomføre et kurs i reg i av ICROM International (centere for the study of the preservation of cultural property.) For oss som ikke selv har en konservator ansatt vart det ikke vanskelig å si ja til en slik henvendelse. Vi viste jo ikke hvordan en slik undersøkelse ville falle ut for oss. Så litt bange anelser hadde vi jo i forhold til Hutchings analyse.

Fra museet var det Torstein Arisholm og Askild Antonsen som var kontaktpersoner. Og i noen korte intervjubolker og befaringer i våre magasiner i juni ble det utarbeidet en foreløbig rapport i løpet av sommeren. Noen risikofaktorer var vi kjente med. Samtidig var vi spent på hva en slik undersøkelse kunne avdekke. Lenge lå det an til at utslipp fra ferger og cruisefartøy som ankerer opp utenfor museet ville være den største risiko for samlingene. Det viste seg senere ikke stemme. Rapporten etter undersøkelsen identifiserer 28 forskjellige risiki. Og største risiko i viste seg, ikke uventet å være knyttet til VVS-anlegg av forskjellig karakter som går gjennom magasinene våre.

Det som viste seg som en hyggelig bekreftelse var at ikke ble funnet noen ekstreme eller katastrofale farer. Tre faktorer ble vurdert å være høy, mens rsten var modereate til lave. Førsteamanuensis Hutchings ord til forsamlingen under presentasjonen den 22. desember var også verdifulle å ta med i det videre arbeidet. Resultatene av analysen viser at museet er veldrevet og på linje med andre godt drevne norsek museer.

For oss er det viktig ikke å glemme denne rapporten oggår videre, men reflektere over resultatene og planlegge for å redusere de risiki som er identifisert. Dette vil vi finne plass til i året som kommer.