Kjøretøy og ingeniør

Kjøretøy og ingeniør

Museets samling av kjørtøyer består av 350 enheter, mens samlingen av ingeniørmateriell omfatter ca. 400 hovedgjenstander.

Kjøretøysamlingen består av over 350 enheter. Den omfatter sykler, motoriserte kjøretøyer, tilhengere og større komponenter. Kronologisk stammer det aller meste av samlingen fra tiden etter 1940. De eldste motoriserte kjøretøyene er fra 1920-tallet. Kjøretøysamlingen omfatter pansrede kjøretøyer og andre spesifikt militære kjøretøyer samt kjøretøyer som i ulik grad er modifisert for militær bruk. Samlingen av ingeniørmateriell består av ca 400 hovedgjenstander, de fleste fra og med 1940 og opp mot vår egen tid. Store deler av samlingen er utlånt til Stiftelsen Ingeniørsoldaten - Hvalsmoen. 

Forsvarets motorvognregisters arkiv, før datalagring ble tatt i bruk (1945-1981), gir opplysninger om salg av militære kjøretøyer med varierende grad av opplysninger. Ved eventuell forespørsel er vi avhengige av følgende opplysninger: Merke, type, understellsnummer/chassinummer.

Kontaktinformasjon:

Fagsjef kjøretøy og ingeniør, major Geir Lyftingsmo, har ansvar for Forsvarsmuseets samling av kjøretøyer og maskinelt ingeniørmateriell. Samlingene er ikke alminnelig tilgjengelig for publikum.

Kontakt
Ta kontakt på telefon 907 72 032 eller mail kjortoy@forsvaretsmuseer.no