Forsvarets museer på Digitalt museum

Etter ti år i forsvarets digitale favn flyttet Forsvarets museer sin samlingsforvaltning til KulturIT på Lillehmmer.

Det er ingen tvil om at det har vært til stor nytte for Forsvarets museer at Forsvaret var tidlig ute med å etablere et eget digitalt nett. Gjennom dette nettet var det mulig for oss å starte opp felles digital samlingsforvaltning. Det har ført til vesentlig større gjennomsiktighet i forvaltningen og større mulighet til å se alle våre samlinger på tvers av museum.

Nå var vi kommet til en korsvei hvor vi ønkset å øke formidlingen av samlingene til det generelle publikum. Her er mulighet til å holde større kontak med det gjenstandsinteresserte publikum og også å lage egne digitale utstillinger. Et forsiktig forsøk på nettopp dette, finner dere i denne lille utstillingen over våre Krag Petersson gevær. http://www.digitaltmuseum.no/info/owners/FMU/exhibition/0B15D694-C4CB-4DC4-88F9-2C18B6DA3176?exhibition_id=0B15D694-C4CB-4DC4-88F9-2C18B6DA3176&page=2