Hånd- og blankvåpen

Hånd- og blankvåpen

Hånd- og blankvåpen har samlinger fra middelalderen til dags dato. Til sammen er over 25.000 gjenstander registrert i denne avdelingen, de fleste representerer nordisk militær våpenutvikling fra omkring år 1600 og fram til det nyeste nye av Forsvarets skytevåpen. 

 Hånd- og blankvåpensamlingen består av mer enn 25.000 registrerte gjenstander, samt et hittil ukjent antall gjenstander som fortsatt ikke er elektronisk registrert.Samlingen representerer en lang våpenteknisk utvikling bestående av enkeltgjenstander helt tilbake til omkring år tusen og fram til det siste Forsvaret har tatt i bruk av moderne skytevåpen. Hoveddelen av gjenstandene representerer nordisk militær våpenutvikling fra omkring år 1600 fram til dags dato.

Hånd- og blankvåpensamlingen, slik den framstår i dag, er en videreføring og en utvikling av Artillerimuseets samlinger fra omkring 1860 og er i seg selv en kulturarv Forsvarsmuseet har oppfølgingsansvar for. Dokumentasjonen over gjenstandene i samlingene framstår i dag av varierende kvalitet. Det beste historiske bildet av samlingen finner vi i katalogen fra Artillerimuseet fra 1904.

Ved etableringen av Hærmuseet i 1945 ble det fokusert på å bygge opp en samling blankvåpen og en samling håndvåpen med fokus på norsk, dansk/norsk og svensk/norsk våpenhistorie. Hånd- og blankvåpensamlingen er eneste i sitt slag i Norge og er kilde for forskning nasjonalt og internasjonalt. Gjenstandene har sin betydning både historisk, pedagogisk og kunstnerisk. Forsvarsmuseets hånd- og blankvåpensamling er totalt sett en samling av nasjonal kulturhistorisk betydning. For spørsmål vedrørende gjennomsyn og utlån fra samlingen, se linken "Praktisk info" på venstre side. Fra november 2009 er en stor del av samlingen presentert på www.digitaltmuseum.no