Artilleri og samband

Artilleri og samband

Museets artillerisamling består av ca. 1200 skyts. Den omfattende sambandssamlingen består av mer enn 3000 gjenstander.

Artillerisamlingen består av ca 1200 skyts, og omfatter mortere, haubitsere og kanoner, ammunisjon, optikk og instrumenter samt andre artillerirelaterte gjenstander. Samlingen er delt i undergruppene eldste tiders artilleri, felt- og bergartilleri, festnings- og posisjonsartilleri, luftvernartilleri samt ammunisjon og sprengmidler. (Marineartillerisamlingen og kystartillerisamlingen forvaltes av henholdsvis Marinemuseet og Oscarborg festningsmuseum.) Sambandssamlingen består av mer enn 3000 gjenstander. Den omfatter materiell knyttet til radio og radiolinje, telegraf, telefon og telex, krypto, chiffer og elektronisk krigføring, kraftforsyning og instrumenter.

Kontaktinformasjon:

Fagsjef artilleri og samband, orlogskaptein Reidar Helgesen, har ansvar for Forsvarsmuseets samling av artilleri, optiske instrumenter og sambandsmidler. Samlingene er ikke alminnelig tilgjengelig for publikum, men kan besøkes etter avtale.

Kontakt:
Ta kontakt på telefon 23 09 35 74 eller mail rehelgesen@mil.no