Ledelse og fagsjefer

Forsvarets museer har en organisasjon hvor noen fellesfunksjoner er lokalisert til hovedadministrasjonen på Akershus, mens noen andre fellesfunksjoner er lagt til virksomhetene andre steder i landet. Listen under er ikke en fullstendig liste over ansatte, men en oversikt over personer med spesielle fagområder som omverden kan ønske å komme i kontakt med.

Direktør Forsvarets museer:

Erling Kjærnes

Nestkommanderende:

Harald Høiback (Oberstløytnant)

Forskning og formidlingsavdelingen:

Leder: Mads Berg, Akershus

Samling og dokumentasjon:

Leder: Jeremy Hutchings, Akershus

  • Fagsjef Intendantur: Niels Persen, Akershus
  • Fagsjef Kjøretøy: Geir Lyftingsmo (Major), Trandum
  • Fagsjef Hånd og blankvåpen: Gjermund Fjeld, Akershus
  • Fagsjef Artilleri og samband: Reidar Helgesen (Orlogskaptein), Akershus
  • Fagsjef Luftforsvarsmateriell: Anders Utgård (Major), LMU Bodø
  • Fagsjef Sjømilitært materiell: Torgeir Nilsen (Orlogskaptein), MMU Horten
  • Fagansvarlig digitalisering: Jan Ingar Hansen, Horten
  • Hovedbibliotekar: Mette Guderud, Akershus
  • Konservator: Duncan Slark, Akershus