Organisasjon

Forsvarets museer består av hovedadministrasjonen som er lokalisert til Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og med flere museer rundt om i landet. 

 • Luftforsvarsmuseet, Bodø,
 • Rustkammeret, Trondheim,
 • Bergenhus festningsmuseum, Bergen,
 • Oscarsborg festningsmuseum, Drøbak
 • Marinemuseet, Horten.
 • Flysamlingen, Gardemoen
 • Akershus festningsmuseum og Besøksenter
 • Norges hjemmefrontmuseum, Akershus festning
 • Forsvarsmuseet, Akershus festning

Forsvarets museer har en organisasjon hvor noen felles funksjoner er lokalisert til hovedadministrasjonen på Akershus, mens andre felles funksjoner er lagt til virksomhetene andre steder i landet. Listen under er ikke en fullstendig liste over ansatte, men en oversikt over personer med spesielle fagområder som omverden kan ønske å komme i kontakt med.

Direktør Forsvarets museer: Erling Kjærnes

Nestkommanderende: Harald Høiback (Oberstløytnant)

Forskning og formidlingsavdelingen:

Leder: Mads Berg

Samling og dokumentasjon:

Leder: Jeremy Hutchings, Akershus

 • Fagsjef Intendantur: Niels Persen, Akershus
 • Fagsjef Kjøretøy: Geir Lyftingsmo (Major), Trandum
 • Fagsjef Hånd og blankvåpen: Gjermund Fjeld, Akershus
 • Fagsjef Artilleri og samband: Steinar Grønnås (Orlogskaptein), Akershus
 • Fagsjef Luftforsvarsmateriell: Anders Utgård (Major), LMU Bodø
 • Fagsjef Sjømilitært materiell: Torgeir Nilsen (Orlogskaptein), MMU Horten

Samlingsforvalter: Reidar Helgesen, Akershus

Hovedbibliotekar: Mette Guderud, Akershus

Fagansvarlig digitalemedier (foto, film og lyd): Jan Ingar Hansen, MMU Horten

Konservator: Duncan Slark, Akershus