MARINENS FLYVÅPEN (1912-1944)

I årene etter 1905 gikk utviklingen innenfor motorisert flyging raskt. I Europa var det stormaktene Frankrike, Tyskland og Storbritannia som var de ledende, men også her hjemme var det spesielt interesserte som fulgte godt med på utviklingen.Hæren var opptatt av å bruke luftballonger og fly til observasjon under kanonskyting på lange avstander. Det ble argumentert for at Hæren måtte opprette sitt eget flyvåpen.

Hele denne flyproblematikken var på dette tidspunkt lite påaktet av Sjøforsvaret, som hadde en relativt tallrik flåte å ta seg av. Her var man særlig opptatt av å innfase sitt eget nye våpen, undervannsbåten Kobben. Generelt holdt marineoffiserene seg likevel godt oppdatert på den militærteknologiske utviklingen

Foreningen og samlingslokalet ”Sjømilitære Samfund” var i så måte en viktig arena for foredrag, studier og diskusjon. Det er derfor ikke underlig at Kobbens sjef Carsten Tank-Nielsen, hans nestkommanderende Hans Fleischer Dons sammen med Jens Helge Sem-Jacobsen fra støttefartøyet Tyr, befant seg i dette lokalet fredag 19. april 1912. I avisen Tidens Tegn leste de at den svenske marineløytnant Dahlbeck hadde kunngjort at han før 17. mai ville fly over marinebasen Karljohansvern. Det så de på som både fornærmende og nedverdigende. De forestilte seg kanskje også et nytt frukt-bombardement. At det var en løytnant fra den svenske marinen som truet, gjorde kanskje utslaget. Der og da bestemte de seg for å komme svensken i forkjøpet. Samme ettermiddag dannet de ”Kobbens Flyvebåtkomitè”, der også deres kollega T K Olafsen inngikk. Dons reiste samme kveld til Tyskland for å lære seg å fly, mens de øvrige startet en innsamlingsaksjon for å skaffe penger til både flytimer og kjøp av fly. At de, som nettopp hadde lært seg kunsten å operere en undervannsbåt, også ganske raskt skulle tilegne seg flykunnskaper, var de ikke i tvil om.