Urolighetene i ex-Jugoslavia

Operasjon Sharp Guard var en felles NATO/EU-operasjon i Adriaterhavet. Marinefartøy og maritime patruljefly fra 14 nasjoner skulle kontrollere skipsfarten til det tidligere Jugoslavia, for å overholde FN/EUs økonomiske sanksjoner og forbudet mot våpenimport. Sharp Guard begynte 15. juni 1993.

Den avløste da to separate NATO- og EU operasjoner fra høsten 1992 (Maritme Guard og Sharp Fence). KNM Bergen var med allerede under NATO-operasjonen i 1992, som en del av NATOs stående atlanterhavsstyrke. Under Sharp Guard deltok Norge i fire perioder av 4-5 måneders varighet med fregattene KNM Bergen, KNM Trondheim og KNM Narvik (to ganger). Selv om blokaden var påtvunget og altså ikke frivillig, foregikk operasjonene uten alvorlige hendelser for de norske fartøyene. Det var første gangen NATO var involvert i en krigsoperasjon.

 

På land hadde først FN (UNPROFOR) vært inne siden 1992, men uten mulighet til å møte den krigstilstanden som utviklet seg. Etter våpenhvilen overtok NATO, med operasjonene IFOR og SFOR, før FN igjen overtok ansvaret i 2004. Urolighetene fortsatte med en borgerkrig/frigjøringskrig i Kosovo fra 1996, der NATO også var tungt inne med sin operasjon KFOR. Også i disse landbaserte, fredsopprettende og fredsbevarende operasjonene har Norge deltatt med store bidrag, og enkelte elementer fra Marinens Jegervåpen har også deltatt.