UNIFIL II

Sommeren 2006 brøt det igjen ut regulær krig mellom Israel og Libanon. Etter at Hizbolla hadde skutt raketter og tatt noen fanger, svarte Israel med en bakkeinvasjon. Våpenhvile ble inngått allerede 14. august. FN ville følge denne opp med økning av eksisterende landstyrker samt et maritimt element, som skulle kontrollere og sikre skipstrafikken utenfor.

Sammen med syv andre nasjoner deltok Norge i denne operasjonen frem til våren 2007 med fire MTB`er av Hauk-klassen fra 22. MTB-skvadron. De hadde base i Limmasol på Kypros. Norge hadde også ansvar for et maritimt logistikkelement og for sanitet, og til støtte for dette var også KNM Valkyrien med på operasjonen.