Sjøminerydding

Våre mineryddere har helt siden NATO etablerte en stående minerydderstyrke (Standing Naval Force Channel, senere minemottiltaksstyrken MCMFORNORTH) vært en aktiv deltaker i denne styrken. Minemottiltak har vært en nisje der Norge har vært blant de ledende mariner i verden.

Jevnlig, siden slutten av 1990-tallet, har styrken bidratt til opprydding av de mange minene i Østersjøen, utenfor de tre baltiske landene, som også på andre måter har nytt godt av det tette samarbeidet med Norge. I to perioder, senest fra 2004-2005, deltok også mineleggeren KNM Vale som kommandofartøy, da Norge samtidig hadde sjefen for hele denne NATO-styrken.