Afghanistan

Operasjon Enduring Freedom (OEF) er egentlig en felles betegnelse på USAs militære aksjoner, i første rekke mot Afghanistan, som et svar på terrorangrepet 11. september 2001. De startet operasjonen allerede 7. oktober 2001 med luftangrep mot Taliban.

Snart ble både Storbritannias og Afghanistans egne regjeringsstyrker en del av den USA-ledede operasjonen, som etter hvert omfattet en rekke regionale landstyrker/gjenoppbyggingsteam, såkalte PRT`er. International Security Assistance Force(ISAF) er navnet på den flernasjonale FN-styrken (49 nasjoner) som ble opprettet i januar 2002, og som fra oktober 2003 ble ledet av NATO. Dens opprinnelige hensikt var å stabilisere forholdene rundt Kabul. Frem til slutten av 2006 ble de fleste PRT`ene inkludert i ISAF, som gradvis også utvidet sitt kontrollområde mot nord (2003), vest (2005), sør (2006) og øst (2006). Sjøforsvaret har deltatt regelmessig i disse operasjonene med både marinejegere, kystjegere og minedykkere samt. I tillegg har en rekke befal fra Marinen fylt ulike stabsstillinger.