Forsvarsstudien 1985

I Forsvarsstudien av 1985 ble det pekt på hvor stort behovet var for en styrking av Forsvaret. Men uten et nytt våpenhjelpprogram var det urealistisk å få den årlige økningen av forsvarsbudsjettet (7,5%) for å dekke det beskrevne behovet. For Sjøforsvaret ble prioriteringen av Kystartilleriet til fordel for nye fregatter opprettholdt.

Det man fant rom for, var nye mineryddere, som både var viktige for å føre frem forsterkninger, og som dessuten var norsk spisskompetanse som var etterspurt av NATO i andre scenarier. Nye undervannsbåter ble også prioritert. Ikke bare hadde de en viktig rolle i vårt lagdelte invasjonsforsvar, men fordi de opererte så stille, fikk de også en viktig rolle i overvåkningen av Sovjetisk aktivitet i Barentshavet. Fra 1989-1992 fikk Norge derfor seks nye undervannsbåter, samtidig som en rekke av de eksisterende undervannsbåtene av Kobben-klassen ble oppgradert.