Skytebok for gutter i by- og landsskolene

Jeg har interessert meg for Krag Jørgensen guttekarabin M1906 og prosessen fram til denne karabinen ble satt i produksjon. Det er interessant å følge de omkringliggende prosesser og stortingets behandling av St-prop 57 1907/08 sommeren 1907. Denne prosessen førte fram til innføringen av skoleskyting for gutter i alderen 12 til 15 år. Det hele er presentert i en artikkel i tidsskriftet Pro Patria nummer 2/2011.

Det å jobbe ved et museum innbefatter mye rydding og systematisering. Det er et arbeid jeg absolutt ikke er alene om. I samlings og dokumentasjonsavdelingen ved Forsvarsmuseet jobber vi alle med denne form for arbeid på ett eller annet vis.

Skytebok for gutter001.pdf 7,63 MB

I biblioteket pågår det en revisjonsprosess for samlingene og jeg ble involvert i denne bokkgruppen som omhandler våpen. Min oppgave var å gå gjennom alle bøker i biblioteket som omhandler hånd- og blankvåpen. Det var i seg selv en spennende og interessant oppdagelsesferd og jeg fant og lært mye i den prosessen. Og av overraskelser er kanskje funnet av seks eksemplarer av bokenSkytebok for gutter i by- og landsskolene. Dette er en bok i A6 størrelse på 60 sider. (112 x 161 mm) boken er i samme størrelse, men innholdet er ikke det samme som i de samtidige reglement for bruk i Forsvaret som for eksempelBeskrivelse af det 6,5 mm gevær modell 1894(fra 1904)Instruks for infanteriets skydning med de 6,5 mm gevær modell 1894(fra 1901) ellerBeskrivelse av 6,5 mm. Gevær og karabin(fra 1927). 

Under et foredrag om guttekarabinen jeg gjennomførte for Kongsberg våpenhistoriske forening viste jeg fram disse bøkene. Responsen fra dette meget kompetente publikum var at denne boken hadde de aldri sett. Det kan synes som den lille boken som så sterkt er knyttet til guttekarabinen er en relativt ukjent trykksak. Det er derfor en glede å presentere boken i noe større detalj.

I vårt bibliotek har vi boken i fem utgaver 

  • 1908Skytebok for gutter i by- og landsskolene.Grønt omslag. Autorisert utgave til prøve av Forsvarsdepartementet under 26de Februar i henhold til stortingsbeslutning av 12de Juli 1907. 60 sider
  • 1908Haandbok for instruktører i skytning ved by- og landsskolene.Grønt omslag. Autorisert utgave til prøve av Forsvarsdepartementet under 26de Februar i henhold til stortingsbeslutning av 12de Juli 1907. 112 sider
  • 1909Skytebok for gutter i by- og landsskolene.Grønt omslag. Autorisert utgave til prøve av Forsvarsdepartementet under 26de Februar 1908 i henhold til stortingsbeslutning av 12de Juli 1907. 60 sider
  • 1915Skytebok for gutter i by- og landsskolene.Grønt omslag. Standard utgave uten kommentar om at den er autorisert til prøve. Denne utgaven har reklame på side 2 og side 57 til 61. Her er påført UD150 med kulepenn på omslaget. 61 sider
  • 1921Skytebok for gutter i by- og landsskolene.Grått omslag. Standard utgave uten kommentar om at den er autorisert til prøve. 56 sider

Innholdet i utgavene er identisk bortsett fra 1915-utgaven som i tillegg inneholder til sammen seks sider reklame. 

Innholdsfortegnelsen er som følger:

Forsiktighetsregler

Kap. I              Krag Jørgensens gevær (karabin)

Kap. II            Geværets behandling

Kap. III           Sigting, avtrækking, anlægning

Kap. IV           Nyttige selvøvelser

                        Skytebok

                        Bilag med bruksanvisning for Forbedret Jensens Ladeapparat.