Forsvarsmuseets fagbibliotek

Museets fagbibliotek

Biblioteket ble opprettet som en del av Forsvarsmuseet i 1978 og består av forskjellig militær faglitteratur, reglementer og dokumenter. Biblioteket var tidligere knyttet til det Hærmuseet, som hadde sitt utspring i Artilleriets modellkammer og Intendanturmuseet. Mange av de eldre bøkene kommer fra disse samlingene.

I bibliotekkatalogen finner du bøker og tidsskrifter om norsk forsvars- og militærhistorie. Forsvarets organisasjon og administrasjon, militær teknikk og kulturhistorie, generell historie, museumsfag og andre lands militære historie som har hatt betydning for og interesse for norske forhold. 

Bøkene kan brukes i biblioteket i åpningstiden eller de kan lånes via andre bibliotek. Samlingen inneholder også mange eldre bøker som ikke er til utlån. Ta gjerne kontakt med oss noen dager på forhånd om du ønsker å se på noen av disse slik at vi kan finne de fram fra magasinet.