Forsvarets historiske biblioteker

Forsvarets historiske biblioteker

Forsvarets museer forvalter omfattende samlinger med historiske og moderne bøker, plansjer, tidsskrifter, brosjyrer, foto etc. som omhandler norsk forsvarshistorie og Forsvaret i Norge gjennom tidene. Vi har laget en egen oversikt over den historiske dokumentasjonen ved alle Forsvarets museer.

Forsvarsmuseet har overtatt flere hele historiske bibliotek. Dette er eldre militære bibliotek som tidligere sto ute ved de militære avdelinger og staber. Det eldste ble etablert i 1750. De fleste ble avsluttet ved krigens utbrudd i 1940. I 1992 ble de samlet i museets bibliotek og står i dag i klimatisert magasin. Vi har trykte fortegnelser over bøkene, men det kan likevel ta tid å finne fram i de store samlingene. Bøkene kan du studere i bibliotekets lesesal.