Flyloggbøker 1940 - 1945

De fleste av museets flyloggbøker har tilhørt norske flygere, skyttere, speidere, radiooperatører og navigatører som befant seg i Little Norway eller i Storbritannia under krigen 1940 - 1945. Loggbøkene er førstehåndskilder til den enkeltes bidrag til Flyvåpnets innsats i 1940 - 1945.

Hver og en førte sin loggbok hvor hensikten var å loggføre hvert tokt som rutinemessig ble evaluert av skvadronsjefene som så på  kvalifikasjoner og progresjon for eventuelt opprykk til høyere grad eller stilling. Enkelte bøker inneholder fotografier.

Etter enkelte personer finnes flere ulike loggbøker som kan overlappe hverandre. Forklaringen er at tidligere notater ble overført til ny bok før de begynte i ny tjeneste. Det kan for eksempel være loggbok fra Hærens flyvåpen  i Norge (før kapitulasjonen 1940) og videreføring i loggbok fra Little Norway, Canada (RAF/Commonwelt), der bøkene har et annet format enn de fra Hærens flyvåpen. Norske loggbøker fra etterkrigstiden har et annet utseende.

Listene over flyvåpenets falne mellom 1940 og 1945 teller 312 personer. Det utgjør 15,6 % av den samlede styrken og det kan se ut til at nettopp mange av de falnes loggbøker har havnet på Forsvarsmuseet. Årsaken er antagelig at de som overlevet ønsket å beholde dem som et minne fra en helt spesiell tid.

Gjennomgående dreier det seg om svært unge menn på ekstremt farlige oppdrag. Dødsårsakene er gjerne oppgitt som "skutt ned under kamp", borte i forbindelse med "dårlig vær", "gikk i bakken under øvelse", "årsak ukjent" eller skutt ned av fiendtlig eller alliert luftvernartilleri. Via loggbøkene kan vi følge dem gjennom øvelser og tokter frem til boken avsluttes når tjenesten er endt. Dessverre avsluttes mange av dem med "missing" eller "crashed" eller annen informasjon som forteller at det ikke gikk bra, skrevet med annen skrift enn eierens.

Loggbøkene må ses i sammenheng med to bind av: RNAF : Personnel Little Norway Toronto 1940 - 1947/ Thor Ødegard O´Mejer med foto og nummer for alle som var innom Little Norway. Det vil si at vi også har foto av de fleste av loggbøkenes eiere.

De må også ses i sammenheng med Forsvarsmuseets billedarkivs store samling av foto som viser liv og virksomhet ved flybasene i Storbritannia og Canada fra denne perioden. Bildene er planlagt skannet og lagt ut på www.digitaltmuseum.no 

Bøkene er originalmateriale og oppbevares i klimatisert magasin. De er bundet inn i syrefritt papir og løse foto, sedler og notater oppbevares i spesiallommer. Alle loggbøker er registrert i bibliotekets katalog og kan søkes opp på eiers navn. Benyttes flyloggbøker som søkeord vil det gi en oversikt over alle loggbøkene som befinner seg i biblioteket.

På museet ønsker vi oss flere loggbøker og håper flere vil overlate sine eller familiemedlemmers bøker til oss.  Hensikten er å oppbevare dem forsvarlig for ettertiden slik at forskere, historikere og andre som skal jobbe med denne delen av historien vil kunne finne flest mulig samlet på et sted.