Bergenhus

Bergenhus Festningsmuseeum

Museet ligger i ett av magasinbygningene på Koengen ved Bergenhus festning og ble åpnet av Gunnar Sønsteby i 2006. Opprinnelig var museet viet motstandskampen i Bergensområdet.

GRATIS INNGANG

Bergenhus Festningsmuseum har følgende utstillinger:
* Kvinners innsats for Forsvaret
* Motstandskampen i Bergensområdet
1940-45
* Bergenspressen i en krisetid
* Den illegale presse 1940 - 45
* Norske avdelinger utenlands
* De Norske Tysklandsbrigaders utstilling
* Bergenhus Festningshistorie
* Enigma 

NY UTSTILLING: HUSET OG BOMBEN

4. oktober 1944 bombet allierte fly den tyske ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen. 1432 bomber ment for tyske militære mål gikk verst ut over sivilbefolkningen - den største sivile katastrofen i Norge under krigen. Følg bombeangrepet minutt for minutt hos oss.

Flere av museene åpner!

Fra 1. juli er besøkssenteret på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø, Norges Hjemmefrontmuseum og Oscarsborg festningsmuseum åpne. Noen av museene holder stengt ut året og vil ikke være åpne for besøkende.

Forsvarets historie i Norge

Forsvarets historie i Norge

Les mer om Forsvarets historie her

Se hvilke museer som er åpne

Av Forsvarets museer er disse åpne for besøk fra 1. juli:

Oscarsborg festningsmuseum, Forsvarets besøkssenter og Norges hjemmefrontmuseum på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø.

Følgende av våre museer vil holde stengt ut året:

Forsvarsmuseet i Oslo, Bergenhus festningsmuseum, Rustkammeret i Trondheim, Marinemuseet i Horten og Flysamlingen Gardemoen.

Åpningstider

Alle dager kl 1100 – 1700 (unntatt mandag)
Festningsmuseet ligger på Kulturarena Koengen, Bergenhus Festning
Inngang bak Thon Hotell Bergen Brygge (tidligere Hotell Orion)