Lavetthuset med lille portrom

Lavetthuset er en betegnelse fra da forsvaret disponerte bygget til magasin for oppbevaring av kanoner og lavetter.

Bygningen som har ringmuren som vestvegg strekker seg fra ringmuren i nord og syd til Vekthuset. Bredden på ca 12m gjør at det blir et mellomrom mellom Lavetthusct og gavlen på Erkebispeboligen. Her har det vært lite portrom tidligere og i dag leder en moderne trapp ned til borggården fra Erkebispeboligen.

Dateringsgrunnlaget for den middelalderske lange bygningen har vi svake holdepunkter før ut på 1400-tallet. En tverrmur har delt bygningen omtrent på midten. Påviste store fundamenter viser dette. Fra borggården har de opprinnelige enkle spissbuede dørene i
kleber ført inn til den nordre og den søndre del. I dag kan man knapt spore hvordan de to delene av Lavetthuset var inndelt i flere rom, men vinduer og deler av bakerovner bevart i murene, forteller sitt. Bruken av bygningen i erkebiskopenes tid kjenner vi ikke, men
kanskje skal gjesteherberget søkes her.

Bygningen kan opprinnelig ha hatt en annen etasje i tre som sammen med resten har brent ved brannene i 1532 og 1708 om ikke allerede i 1295 som er de kjente branner i Erkebispegården. De sterkt brannskadde veggene er lappet med tegl og disse reparasjonene synes tydelig i dag etter at det tykke kal klaget ble fjernet på 1970-tallet. I Lensherretiden ble kjøkkenet plassert i denne bygningen nærmest Vekthuset. I nordre del var det lagre og lensherre Frederik Urne plasserte et kanonbatteri oppe på murene i nordvestre hjørne på midten av 1600-tallet.

Etter brannen i 1708 ble Lavetthuset bygget om til militært bruk med en øvre etasje i mur. Den midtre brede portalen fra borggården som er fra magasintiden, er dagens hovedinngang. Slik har bygget i hovedsak stått frem til i dag.