Norsk ubåtforening

Norsk ubåtforening

Innta dykkeposter, bli medlem i venneforeningen

Formålet med venneforeningen, er å støtte Marinemuseet med vedlikehold av båten og å gi ubåtveteraner en mulighet til å komme sammen for å minnes tidligere bragder under vann - og på land.

Venneforeningen samarbeider med Marinemuseet,
Offisersklubben Periskopet, svenske ubåtveteraner og
International Submariners Assosiation (ISA).

Det gjennomføres årlige Vedlikeholdspatruljer men årets høydepunkt
er høstens Generalmønstring.

Ubåtveteraner og personer som er interesserte i undervannsbåter og
marinehistorie oppfordres til å melde seg inn i venneforeningen.

Norsk ubåtforening
Postboks 709
3196 Horten
e-post: mmu.utstein@gmail.com

Tjenestereglement

Vedtekter for Marinemuseets undervannsbåt MMU «Utstein»

Venneforeningen på tur

Vi reiser mye på tur og blir aldri sur

Årsprogram venneforeningen MMU Utstein

Venneforeningen er aktive gjennom hele året. Aktivitetene dreier seg om turer, seminar og arbeid med undervannsbåten ved Marinemuseet.

Generalmønstringer MMU Utstein

Hvert år avholder foreningen sin Generalmønstring (årsmøte). Her ligger program og referater fra disse årlige møtene.