Hitra

Hitra - et seilende krigsminne

Hitra er det eneste bevarte minnet vi har fra Shetlandstrafikken under 2. verdenskrig. Skipet ble gjennfunnet som vrak og restaurert. Det seiler fortsatt langs kysten for å fortelle den dramatikse historien om trafikken over Nordsjøen.

Marinemuseet eier fartøyet og det bemannes og seiles av Sjøforsvaret

Skipets historie

Shetlandsbussen, KNM Hitra (Ex USN SC-718)

KNM Hitra er ett av tre fartøyer Norge fikk fra USA høsten 1943, til bruk i den viktige trafikken mellom Shetland og Norge. De to andre, var Hessa (Ex-SC-683) og Vigra (Ex SC-1061).

Kontaktopplysninger og seilingsprogram

KNM Hitra vil i 2016 ligge til kai og ikke seile på grunn av mangel på penger i Sjøforsvaret.

Skips fremtid er uavklart.