Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 4
20.05.1878

Kanonbåt 1. klasse SLEIPNER (2) ble overlevert og heiste kommandoen med kaptein Christian W. Wisbech som skipssjef. SLEIPNER (2) var det første fartøyet i vår marine som ble bestykket med Whiteheadtorpedoer. SLEIPNER (2) ble ombygget i 1900 og benyttet som kadettfartøy, fra 1915 som losjifartøy og i perioden 1921 – 32 som depotfartøy for Marinens flyvevesen og flyveskole. SLEIPNER (2) ble utrangert og hugget opp i 1935. Kort beskrivelse av SLEIPNER (2): Deplasement: 720 tonn Fremdriftsmiddel: Seil og maskin Fart: 12,7 knop maskin). 13,4 knop (maskin + seil) Besetning: 90 mann Hovedbestykning: 1-26 cm bakladekanon L/2, 1-15 cm, bakladekanon L/25 og 1-undervanns baugrør for Whitehead torpedoer

20.05.1915

I forbindelse med at nesten halvparten av skolehjemsguttene på Bastøy utenfor Horten gjorde mytteri, ble det tilkalt hjelp fra KARLJOHANSVERN orlogsstasjon. Det ble satt inn en styrke på 100 gaster, 2 hydroplaner og en torpedobåt.

20.05.1940

Ved krigsutbruddet i 1940 var åtte moderne motortorpedobåter under bygging i Storbritannia for norsk regning. Seks av båtene ble ikke levert av Royal Navy. To ble frigitt, og fenrik Øivind Schau heiste som skipssjef, norsk kommando på motortorpedobåten MTB 5 i Portsmouth. MTB 5 var det første fartøyet som kom under norsk kommando utenfor Norges grenser under Den andre Verdenskrig. Den andre båten som ble overtatt var MTB 6 med fenrik Per E. Danielsen som sjef. Båtene ble innlemmet i Royal Navy’s 11. MTB-fl otilje. MTB 5 eksploderte ved kai i Ferry Dock, Dover, 1. juli 1941 og MTB 6 ble slått lekk under stor fart i dårlig vær i Den engelske Kanal 25. september 1940 og forlatt. Kort beskrivelse av MTB 5 og MTB 6: Deplasement: 20 tonn Fart: 41 knop Besetning: 10 mann Bestykning: 2 torpedorør, synkeminer og 2-7,6 med mer maskingevær

20.05.1946

Sjøforsvarets overkommando (SOK) ga ordre om at 240 av 840 offi serer i Marinen skulle dimitteres innen 1. juli 1946. 1976: Sjøforsvaret overtok et nytt batteri, 3 stk 75 med mer tårnkanoner, ved BREIVIKNES fort i TROMSØ sjøforsvarsdistrikt (TRSD). Fortet har mobstatus.