Venneforeningen

Venneforeningen har som formål å støtte museets virksomhet. Støtten består først og fremst i pengegaver til innkjøp av bøker og til oppgradering av museet.

Historikk

31.mai 1995 ble Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) overdradd som gave fra den tidligere Stiftelsen Norges Hjemmefrontmuseum til staten som påtok seg å drive NHM i tråd med museets formålsparagraf. Samtidig ble Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner opprettet, og de midler Norges Hjemmefrontmuseum hadde til disposisjon overdradd venneforeningen.

Medlemskap

Kjernen i den opprinnelige medlemsmassen var folk som selv hadde deltatt aktivt i motstanden mot okkupasjonsregimet. Som tidsvitner fungerte de som et viktig korrektiv til mange av mytene om krigen. Nå er svært få av dem tilbake. Men museet trenger nye venner, som er opptatt av at formidlingen av okkupasjonsårene og motstandskampen når våre unge. Alle som ønsker at kunnskapen om den norske motstandskampen under andre verdenskrig holdes levende, inviteres til å tegne medlemskap.

Kontingent:

Ungdom (under 25 år)        kr     150,-

Årsmedlemmer                  kr      250,-                

Livstidsmedlemmer            kr   1.750,-                

Firmamedlemmer, år          kr    1.000,-

Firmamedlemmer, livstid     kr 20.000,-

Innmelding

Ønsker du å bli medlem, kan du sende en e-post til post.nhm@gmail.com

Medlemsfordeler

Medlemskap gir gratis adgang til museet for to voksne og to barn/barnebarn. Medlemmene får årlige bokgaver. I tillegg blir medlemmene invitert til spesielle arrangementer ved museet, og spesielt til en enkel bevertning i museets lesesal etter seremonien 8.mai.

Venneforeningens styre

Styret velges på årsmøtet, som holdes 8.mai etter seremonien på Retterstedet. I det nåværende styret sitter:

Ole Borge, formann

Kristin Blom Heffermehl
John A. Lunde
Asbjørn Lysgård
Kjell Arne Reistad

Michael Steensland Brun
Janne Wilberg

Foredrag og omvising på Holocaustsenteret for Norges Hjemmefrontmuseums Venner

Vi minner om venneforeningens medlemsmøte tirsdag 16. oktober kl. 17.00-19.00 på Holocaussenteret, Villa grande, Huk Aveny 56 på Bygdøy. Merk ellers at det er gode parkeringsmuligheter for de som planlegger å bruke egen bil.

Åpent foredrag om Holocaust i Norge

Torsdag 26. april, kl. 18.00 kommer historikeren Bjarte Bruland til Norges Hjemmefrontmuseum for å fortelle om forfølgelsene, deportasjonen og drapene på de norske jødene under 2. verdenskrig. Hva utløste aksjonen mot jødene? Hvordan samarbeidet den tyske okkupasjonsmakten og de norske kollaboratørene? Og hvem hjalp jødene som klarte å unnslippe?