Norges Hjemmefrontmuseum holder stengt i tidsrommet 5-10. november 2019

Stengning i tidsrommet 5-10. november 2019

På grunn av en planlagt beredskaps- og sikkerhetsøvelse vil Akershus festning i det ovennevnte tidsrommet stenge portene for alt publikum. Det innebærer dessverre at det heller ikke vil være mulig å besøke Norges Hjemmefrontmuseum i denne perioden.

Foruten utstillingene vil stengingen også omfatte museets dokumentasjonssenter med bibliotek og lesesal. Henvendelser som formidles på telefon (Tlf: 23 09 32 80/23 09 31 80) og e-post (post.nhm@gmail.com) og som gjelder fremtidige besøk til utstillingene og dokumentasjonssenteret, vil imidlertid bli besvart

Norges Hjemmefrontmuseum beklager ulempene som stengingen vil forårsake for  våre besøkende.