To nye bøker fra Forsvarsmuseet i desember

Forsvarsmuseet lanserer i disse dager to nye bøker: Fra Grøtavær til Gormach - Kystjegerkommandoen av Roy Andersen, og Til fotografen i uniform (2 bind) av Knut Erik Strøm. Begge bøkene kommer ut med sterk støtte fra Forsvarsmuseet. Du kan bestille bøkene fra Forsvarsmuseets venner.

Fra Grøtavær til Ghormach - Kystjegerkommandoen

Boken om Kystjegerkommandoen er skrevet av historiker Roy Andersen, og beskriver den voldsomme transformasjonen som foregikk da det stasjonære Kystartilleriet ble lagt ned og dagens Kystjegerkommando ble opprettet i prosessen med å omskape Forsvaret til nye oppgaver. Bokens siste kapittel dekker Kystjegerkommandoens virksomhet i Afghanistan. Ingen annen norsk avdeling har mottatt flere utmerkelser, men det har hatt sin pris. http://www.dinamoforlag.no/index.php?struct=1&join=618

 

 

Til fotografen i uniform

Til fotografen i uniform er et stort verk i to bind skrevet av Knut Erik Strøm. Bøkene dokumenterer vår uniformshistorie fra 1840-tallet og frem til 1910 slik dette fremtrer i fotografier fra perioden. Bøkene viser ikke bare hvordan de reglementerte uniformene så ut, men også hvordan de faktisk ble båret. Dette er et praktverk som med sine 1400 sider omfatter Hæren, Marinen, sivile etater samt private uniformer.